PLANOWANY MIOTKOOIKERHONDJE SZCZENIAKI PLANUJEMY MIEĆ W 2021 ROKU